Historická nádražní budova byla rekonstruována do původní neobarokní podoby, včetně štukové výzdoby v halových prostorách objektu. Před historickou budovu je umístěna přístavba, která plní funkci odbavovací haly. Zde jsou umístěny pokladny, centrum ČD a průchod do historické budovy, kde jsou další provozní prostory jako čekárny, restaurace obchody a služby.

Přístavba je řešena jako moderní železobetonová konstrukce s mimořádně štíhlými sloupy s transparentním řešením fasády za použití bezrámového zasklení. Skla jsou upevněna ve spárách na táhlech, které v trvalém předpětí udržují pružiny. Střešní deska obsahuje zasklené otvory, nad kterými jsou umístěny světelné zdroje osvětlující prostor haly. Před přístavbou je umístěna nádrž s vodotrysky, která má kromě estetické funkce i funkci klimatickou.

Stavba byla oceněna v několika soutěžích:
Dům roku 2007 Ostravy
Stavba Moravskoslezského kraje 2007 (1. místo v kategorii Občanské stavby)
Soutěž Taurus (1. místo v kategorii Realizace v interiérech občanských a průmyslových staveb)

Základní informace
Finanční objem 265 milionů Kč
Termín zahájení 2004
Termín dokončení 2006
Investor České dráhy
Projektant MORAVIA CONSULT OLOMOUC a.s.
Dodavatelé OHL ŽS