Nové koleje, nástupiště i zabezpečovací zařízení. To všechno vyrostlo na téměř padesátikilometrovém úseku železniční trati Klatovy – Železná Ruda. Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinesla zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zvýší se propustnost trati a také její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích.

Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři vybudovali nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Z hlediska provozu je však ještě důležitější rekonstrukce železničního svršku a spodku. Úsek rekonstruované trati od zastávky Dešenice do Železné Rudy – Alžbětína přitom leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Základní informace
Finanční objem 929 milionů Kč
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2016
Investor SŽDC
Projektant SUDOP
Dodavatelé ve sdružení