Stavba slouží pro potřeby inovačních organizací, které působí v oblasti nových interdisciplinárních odvětví průmyslu jakými je biotechnologie, nanotechnologie, regenerativní medicína a diagnostika.

Budova vědeckotechnického parku 4MEDi je situována v areálu Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. Část objektu je řešena s přesahujícím druhým podlažím, které vytváří krytý venkovní prostor se zpevněnou plochou. Ustupující podlaží spolu s konzolovou částí tvoří dynamický akcent v objemu budovy, který je složen z kvádrů. Objekt je rozdělen do 4 funkčně odlišných částí, kde jsou umístěny laboratoře a výrobní části, dále sociální zázemí, šatny a sklady, a v poslední části je hlavní vstup do objektu s recepcí a kancelářské prostory. Půdorys má nepravidelný tvar připomínající kříž. Byl uplatněn zejména přirozený vzhled povrchu materiálů, tedy hliníku a skla, jižní a severní křídlo bylo omítnuto hladkou omítkou bílé a tmavě šedé barvy.

Základní informace
Finanční objem 669 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2014
Investor PrimeCell
Projektant Centroprojekt
Dodavatelé OHL ŽS