Objekt je z hlediska provozu dispozičně a funkčně dělený na dvě části a to na část veřejnou – přístupnou návštěvníkům muzea a část neveřejnou – určenou pouze pro zaměstnance muzea, odborné pracovníky, průvodce, restaurátory, pracovníky vedení muzea a administrativy.

Pro zaměstnance muzea vznikly restaurátorské dílny, externí lapidárium (sbírka kamenných starožitností), depozitáře, administrativní prostory a archiv. Pro veřejnost vznikla knihovna pro nevidící, veřejně přístupné depozitáře a další speciální pracoviště.

V souvislosti s přestavbou, přístavbou a nadstavbou objektu se počítalo s úpravami existujících konstrukcí i s vytvořením konstrukcí nových, doplňkových, zpevňovacích a samostatných.

Základní informace
Finanční objem 1 711 114 €
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2014
Investor Ministerstvo kultury SR
Projektant Projekt. kancelář Ing. Vít Svoboda
Dodavatelé ve sdružení