Revitalizaci železniční trati v obvodu stávající jednokolejné neelektrizované regionální dráhy Břeclav-Znojmo byla zahájena na jaře 2017.

Kolejové úpravy této stavby se týkaly úseku ŽST Boří Les (mimo) – ŽST Valtice (včetně) v délce 9,836 km. Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení jízdních dob, dále zvýšení bezpečnosti železniční dopravy zejména na přejezdech a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy a komfortu cestujících vybudováním bezbariérového nástupiště v zastávce Valtice – město.

Před rekonstrukcí byla v tomto úseku traťová rychlost 80 km/h, ve stanicích pak z důvodu zabezpečovacího zařízení omezena pouze na 40 km/h. Rekonstrukcí tratě a stanice včetně železničních přejezdů a zabezpečovacího zařízení se rychlost v mezistaničním úseku zvýší na 120 km/h a v hlavní koleji ve stanici na 100 km/h.

Stavba v roce 2018 obdržela 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2017 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby.

Základní informace
Finanční objem 355 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2017
Investor SŽDC
Projektant SUDOP
Dodavatelé ve sdružení