Cílem stavby je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, zvýšení dopravní dostupnosti, komfortu a atraktivity železniční dopravy pro cestující, zajištění spolehlivého provozování železniční dopravy a bezpečnosti pohybu cestujících v zastávkách.

Předmětem stavby byla rekonstrukce traťových úseků dvojkolejné neelektrizované trati Brno – Vlárský průsmyk st. hranice mezi stanicemi Blažovice – Slavkov u Brna (včetně zastávky Křenovice – dolní nádraží), Slavkov u Brna  – Bučovice (včetně zastávek Křižanovice a Marefy) a Bučovice – Nesovice (včetně zastávky Nevojice). Jednalo se převážně o kompletní rekonstrukci železničního svršku, lokální sanaci železničního spodku podél nástupišť a pod přejezdy, odvodnění (trativody, pročištění stávajících příkopů), rekonstrukci nástupišť v zastávkách, umělých staveb (propustků a mostů), přejezdů včetně přejezdového zabezpečovacího zařízení, vybudování osvětlení a informačního zařízení v zastávkách a přenosového zařízení.

Základní informace
Finanční objem 898 milionů Kč
Termín zahájení 2015
Termín dokončení 2016
Investor SŽDC
Projektant SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatelé ve sdružení