Během čtrnácti měsíců v rámci komplexní regenerace centr města prošlo v Kusově ulici rekonstrukcí cca 780 m dvoukolejné tramvajové trati, veřejného osvětlení, dopravní signalizace, jízdních pruhů a chodníků. Součástí zakázky byla i obnova stávající kanalizace a vodovodního řadu.

Husova ulice byla rekonstruována v úseku od křižovatky ulic Husova – Údolní – Solniční přes křižovatku Husova – Pekařská – Šilingrovo náměstí po Denisovy sady, včetně nové tramvajové zastávky Šilingrovo náměstí. Pekařská ulice byla opravena v úseku od křižovatky s Husovou po Leitnerovu ulici, také včetně nové tramvajové zastávky. Obě zastávky jsou nové nejen z technického hlediska, ale také v novém způsobu organizace dopravy.

V uvedených úsecích byla zrekonstruována stávající kanalizační stoka a vodovodní řad, včetně domovních přípojek za použití speciální technologie. Součástí zakázky byla i rekonstrukce napájecích kabelů Dopravního podniku města Brna, trakčního tramvajového vedení, veřejného osvětlení a světelné signalizace.

Základní informace
Finanční objem 205 milionů Kč
Termín zahájení 2008
Termín dokončení 2009
Investor Statutární město Brno
Projektant Silniční projekt
Dodavatelé ve sdružení