Rekonstrukce vytížené silnice 2. třídy mezi Tišnovem a Deblínem, důležitá dopravní tepna směrem od Tišnova na Velkou Bíteš a dále na D1, který využívá osobní i nákladní doprava.

Rekonstrukce zahrnovala rozšíření a zpřehlednění silnice, osazení výrazným značením, také položení více než šest kilometrů nového povrchu vozovky, oprava mostů, postavení opěrných zdí, usazení zábradlí a svodidel, zpevnění svahů, odtokové kanály a další. Součástí prací bylo kromě rekonstrukce vozovky zřízení a oprava autobusových zastávek a zálivů i přeložení inženýrských sítí a úprava okolního prostoru. Rekonstrukce se dočkaly i dva bezprostředně navazující mosty na vedlejších silnicích a jeden most na objízdné trase.

V poslední fázi oprav se pak stavebníci zaměřili na opravu průtahu samotným Deblínem.

Základní informace
Finanční objem 213 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2018
Investor SÚS JMK
Projektant -
Dodavatelé ve sdružení