Rekonstrukce lůžkového pavilonu C nemocnice v Karlových Varech zahrnovala nástavbu, do které se přestěhovalo plicní oddělení. Předmětem prací byla však nejenom nástavba nového podlaží, ale i komplexní rekonstrukce celého objektu pavilonu C, který původně sloužil jako ubytovna a poté především jako interna. Stavební akce dále zahrnovaly opravu balkónů, zateplení a úpravu fasády. Nové plicní oddělení s celkovou kapacitou dvaceti lůžek se dočká moderních pokojů pro dva až tři pacienty, malého zákrokového sálu a ambulantního bloku. V léčebném traktu se počítá s prostorem pro spirometrii a inhalaci.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu, což na nás jakožto zhotovitele kladlo vysoké nároky na koordinaci prací.

Základní informace
Finanční objem 70 milionů Kč
Termín zahájení 2016
Termín dokončení 2016
Investor Karlovarský kraj, město Karlovy Vary
Projektant -
Dodavatelé OHL ŽS