Účelem stavby bylo uvedení 17 kilometrů dlouhého dvoukolejného traťového úseku Přerov – Olomouc do stavebně-technického stavu, který odpovídá parametrům na zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h a zároveň i zvýšení průchodnosti pro přepravu objemnějších nákladů. Úsek leží na důležitém mezinárodním železničním koridoru.

Předmětem modernizace byla sanace železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku, v železničních stanicích a zastávkách bylo důležité vybudování nástupišť i mimoúrovňových přístupů, současně řešení bezpečných bezbariérových přístupů na ostrovní nástupiště, a také přístřešky pro cestující a protihluková opatření. Rekonstrukcí prošly železniční objekty – mosty,propustky. Důležitou součástí byla modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a zařízení silnoproudu a trakčního vedení.

Základní informace
Finanční objem 1,88 miliardy Kč
Termín zahájení 2005
Termín dokončení 2006
Investor SŽDC
Projektant SUDOP Brno, MORAVIA CONSULT Olomouc
Dodavatelé ve sdružení