Zdvoukolejnění traťového úseku Tábor – Sudoměřice, rekonstrukce stanice Chotoviny a přestavba stanice Sudomřice u Tábora na zastávku. To jsou stěžejní body modernizace části 4. tranzitního koridoru na jihu Čech. Zdvoukolejnění současné jednokolejné trati přineslo zvýšení kapacity a podstatné zkrácení doby cestování. Po dokončení celého koridoru bude cesta z Prahy do Českých Budějovic trvat pouze hodinu a půl.
Trať byla částečně přeložena, členitý terén na nové přeložce překonala želeniční estakáda dlouhá 456 metrů a dvoukolejný Sudoměřický tunel dlouhý 430 metrů. Zajímavostí je, že jde o historicky první tunel v Jihočeském kraji.
Stavba neopomíjí ani bezpečnost železničního provozu. Stanice Chotoviny i navazující traťové úseky jsou vybaveny moderním zabezpečovacím zařízením, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště.
Modernizace získala titul Stavba roku 2016.

Základní informace
Finanční objem 1,44 miliardy Kč
Termín zahájení 2013
Termín dokončení 2016
Investor SŽDC
Projektant SUDOP Praha
Dodavatelé OHL ŽS