Dostavba k budově Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí v Pražské ulici v Bratislavě byla realizována v proluce. Objekt má 6 + 1 nadzemní a 2 podzemní podlaží spojené schodištěm a výtahem. Pažení stavební jámy je ukotveno konstrukčními podzemními stěnami. Objekt je založen na deskovo-pilotové konstrukci. Celková užitná plocha objektu je téměř 4,5 tisíce metrů čtverečných, z toho téměř jedna třetina této plochy jsou čisté kancelářské plochy a další téměř třetina jsou podzemní garáže. Na střeše objektu je vybudována požární nádrž, která trvale zásobuje objekt požární vodou po pravidelných 30-minutových intervalech. V dvorní části se nachází zelená pochozí střecha. V interiérech objektu jsme kompletně dodávali rozvody, koncové prvky a další zařízení. Nechybí ústřední vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, měření a regulace, požární signalizace, požární rozhlas, systém kontroly vstupu, kamerový systém, poplašný systém narušení. Součástí realizace byla i kompletní rekonstrukce kotelny nacházející se v hlavní budově ministerstva.

Základní informace
Finanční objem 4 267 580 €
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2015
Investor Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR
Projektant Ing. arch. Ján Pavúk, PhD., Ing. arch. Ilja Skoček
Dodavatelé OHL ŽS