Velký městský okruh ve stopě Bauerova–Žabovřeská je součástí základního komunikačního systému (ZÁKOS Z-67) města Brna, současně však i silniční sítě ČR. Nejvýznamější stavební objekty jsou komunikace.

Sestávají z tzv. komunikačních větví VMO a jsou to dvou- až čtyřproudové komunikace v délce 1160 m. Součástí stavby je rovněž komunikace v ulicích Hlinky–Pisárecká. Další neméně významnou součástí tohoto komunikačního uzlu je tramvajová trať. Hlavním objektem je vlastní nové vedení trasy, spočívající v mimoúrovňovém křížení s pozemními komunikacemi. Část trasy je vedena tramvajovým podjezdem v délce 70 m, v němž je umístěna i jedna tramvajová zastávka. Součástí stavby jsou dále mostní objekty, z nich zejména most přes VMO o délce 318 m tvořený monolitickou betonovou konstrukcí, založenou na pilotách 1200 mm je dominantou celé stavby. Součástí stavby jsou rovněž mosty – most přes tramvajový podjezd pod silnicí, most přes Svratku v Pisárkách a most přes Svratku – Kamenný mlýn. Další neméně důležitou součástí stavby VMO je technologická část, která řeší mimo jiné nucené větrání tunelu, dopravní informační systém, tísňové volání, elektrickou zabezpečovací signalizaci apod. Stavba byla po celou dobu výstavby realizována za plného provozu.

Základní informace
Finanční objem 2,28 miliardy Kč
Termín zahájení 2003
Termín dokončení 2007
Investor ŘSC ČR
Projektant PK OSSENDORF
Dodavatelé ve sdružení