Jedná se o technologickou stavbu monofunkčního využití. Objekt poslouží jako trakční napájecí stanice (měnírna), která nahradí měnírnu Přehrada (v rakovecké zátoce), která je ve špatném technickém stavu a již neodpovídá současným technologickým požadavkům na tento typ stavby. Nově navržená měnírna ve vybrané poloze zkrátila stávající trakční kabely, čímž došlo především ke snížení ztrát napětí, a tím i provozních nákladů. V měnírně byly dále osazeny vývody pro plánované rozšíření tramvajové dopravy do sídliště Kamechy.
Měnírna je koncipována jako bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost.
Vybavení měnírny technickým a technologickým zařízením je následující: napájecí transformátory, rozváděč VN, NN, stejnosměrná část v podobě napáječů tramvajové a trolebusové dopravy, rozváděče zpětného vedení atp. Provozní část měnírny zajišťuje vlastní spotřeba, stavební elektroinstalace a zařízení pro detekci požáru. Přenášení dat na centrální energetický dispečink zajišťuje dálkové ovládání v podobě rozváděčových skříní, SW a HW.

Základní informace
Finanční objem 39 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2018
Investor Dopravní podnik města Brna
Projektant HiARCH
Dodavatelé ve sdružení