Pozdně renesanční kaštěl ze 17. století, ze kterého se zachovala obdélníková stavba, prošel přestavbou v sedmdesátých letech 18. století. Objekt je zapsaný v Ústředním seznamu památkového fondu SR č. 303. Vzhledem k technickému stavu objektu byla nutná celková rekonstrukce a úprava. Jedná se o třípodlažní objekt, z toho jedno podzemní podlaží a nevyužité podkroví.

Komplexní obnova kaštěla začala v druhé polovině roku 2011 po předcházející projektové přípravě. V rámci této obnovy bylo provedeno množství stavebních a řemeslných prací všech druhů. Po dokončení rekonstrukce kaštěl slouží zejména pro kulturní potřeby obce Jarovnice.

Základní informace
Finanční objem 1 213 351 €
Termín zahájení 2011
Termín dokončení 2013
Investor obec Jarovnice
Projektant NUMERAL
Dodavatelé ve sdružení