Janáčkovo divadlo tvoří jednu ze tří klíčových scén Národního divadla Brno. Komplexní rekonstrukcí, která se nesla spíše v duchu citlivé obnovy a renovace původních prvků, postupně prošla celá více než padesát let stará budova. Zevnitř i zvenku se tedy přiblížilo podobě, kterou mělo těsně po dokončení stavby v roce 1965.

Opravy se dočkala původní světla, vitráže u bočních schodišť, podlahy ve všech patrech. Také obklady na toaletách dostaly původní zelenomodrou barvu, na úkor jednoho z nevyužívaných VIP salonků se navíc rozšířilo sociální zázemí pro divačky. Původní lesk se vrátil originálnímu nábytku, šatnám, hledišti, zdem i zábradlí. V přízemí vznikl i zcela nový bufet.

Jednou ze zásadních změn je mramorová zeď mezi křídly centrálního schodiště. Za bílého dne sotva zřetelné rýhy se navečer pod světlem z originálních lustrů mění v rukopis Leoše Janáčka a názvy jeho oper.

Po dokončení oprav v prostorách pro diváky se stavební práce přesunuly do zázemí pro herce, nový kabát dostaly šatny, zkušebny i sklady.

Při opravě narazili stavbaři na řadu nepředvídaných okolností. Například našli azbest, který se dříve používal pro požární izolace. Dalším problémem byla statická porucha nosných konstrukcí nebo špatný stav střechy v místech, kde se původně nepočítalo s opravou. Oproti očekávání byly v horším stavu také betonové podlahy.

Základní informace
Finanční objem 630 milionů Kč
Termín zahájení 2017
Termín dokončení 2019
Investor Statutární město Brno
Projektant Architekti Hrůša & spol.
Dodavatelé ve sdružení