Biotechnologický park a podnikatelský inkubátor Biology Park Brno rozšířil a doplnil oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích, v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo Středoevropský technologický institut CEITEC.

Moderní vědecké pracoviště je čtyřpatrová budova a má plochu vnitřních prostor šest a půl tisíce metrů čtverečních. Nabízí k pronájmu plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko-výzkumných záměrů a inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory.

Objekt získal titul Stavba Jihomoravského kraje 2015 v kategorii Průmyslové a technologické stavby.

Základní informace
Finanční objem 343 milionů Kč
Termín zahájení 2014
Termín dokončení 2014
Investor Biology Park
Projektant Bursík holding, A PLUS
Dodavatelé OHL ŽS