Archeologický park Pavlov se nachází na okraji vinařské vesnice Pavlov. Stavba byla vybudována na pozemku s nálezy sídliště z doby lovců mamutů. Přímo do budovy muzea je pak zakomponována expozice „IN SITU“, s nálezy kosterních pozůstatků mamutů. Celé dílo se v průběhu realizace přizpůsobovalo významným archeologickým nálezům.

Objekt je převážně jednopodlažní s vestavěnou galerií s komplikovaným půdorysným tvarem, ze kterého vybíhají monolitické věže. Vstupy do objektu jsou řešeny jako zářezy do upraveného terénu, přičemž pažení je zabezpečeno železobetonovými stěnami z bílého betonu. Spodní stavba je provedena z vodostavebního betonu s těsnící krystalizační přísadou s protiradonovou funkcí. Stěny jsou oboustranně bedněné s interiérovou plochou z pohledového betonu s otiskem nehoblovaných prken. U hlavního vstupu jsou navrženy prefabrikované železobetonové stěny z bílého betonu s otvory připomínajícími kly mamutů, které jsou s konstrukcí stropu a stěn vzájemně propojeny.  Střecha objektu je navržena jako jednoplášťová a jelikož bude objekt kopírovat terén, byla zvolena skladba vegetační, osázená bylinami typickými pro CHKO Pálava.

Ocenění, která Archeopark Pavlov získal v letech 2016-18:
– Česká cena za architekturu 2017
– Cemex Building Award Mexiko 2017
– Stavba roku 2016
– Stavba roku Jihomoravského kraje 2016 (1. místo kat. Občanská vybavenost)
– Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2016 (2. místo kat. Muzejní počin roku 2016)
– nominace na Stavbu století k příležitosti 100. výročí založení Československa

Základní informace
Finanční objem 78 milionů Kč
Termín zahájení 2012
Termín dokončení 2016
Investor Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Projektant Ing. arch. Radko Květ
Dodavatelé ve sdružení