Struktura společnosti

Vedení společnosti

Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel

Paolo Bee, MBA
finanční ředitel

Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel

Mgr. Daniela Musilová 
Personálně – právní ředitelka

Ing. Radim Tichý, MBA
ředitel Podpůrných služeb

Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize J – Čechy

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M – Morava

Ing. Roman Veis
ředitel Divize Z – Železnice

Petr Zbraněk
ředitel Divize R – Dopravní stavby

Roman Dostálek
ředitel Divize T – Technologie

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
pověřen řízením Divize S – Slovensko