Struktura společnosti

Vedení společnosti

Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel

Paolo Bee, MBA
finanční ředitel

Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel

Mgr. Daniela Musilová 
Personálně – právní ředitelka

Ing. Radim Tichý, MBA
ředitel Podpůrných služeb

Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize Čechy

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava

Ing. Roman Veis
ředitel Divize Železnice

Rodrigo Portillo
pověřen řízením Divize Dopravní stavby

Roman Dostálek
ředitel Divize Technologie

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
pověřen řízením Divize Slovensko