Železniční stavitelství má v naší firmě dlouholetou a úspěšnou tradici, která byla, je a vždy bude postavena na odborně zdatném a zkušeném týmu vlastních zaměstnanců.

Základním principem fungování Divize Železnice je řízení projektů víceoborové struktury unitárního železničního trhu, zejména v České a Slovenské republice. Zajišťujeme komplexní stavby a rekonstrukce, vyšší dodavatelství pro projekty – stavby železniční dráhy. Realizujeme stavby prostřednictvím vlastních výrobních kapacit, a to výstavby železničního spodku a svršku, výstavby nástupišť, drobných umělých staveb a propustků, výstavby a rekonstrukce tramvajových tratí. Zároveň provozujeme drážní dopravu a dráhu.

Do skupiny naší společnosti a do oboru železničního stavitelství patří i dceřiná společnost TOMI – REMONT a.s.

Nejvýznamnější a největší železniční zakázkou, kterou aktuálně realizujeme, je modernizace železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice.

Referenční stavby

Kontakty

OHL ŽS, a.s.

Divize

Železnice

Burešova 938/17
602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 572 212
zeleznice@ohlzs.cz