Úvod > Zaměstnání > Spolupráce se školami

Spolupráce se školami

Společnost OHL ŽS, a.s., si uvědomuje nutnost vzájemné propojenosti mezi teoretickou sférou vzdělávání a jeho praktického uplatnění v rámci stavební výroby ve svém podnikatelském prostředí. Společnost tak usiluje nejen o rozvoj svých současných zaměstnanců, ale zároveň spolupracuje s kompletní škálou vzdělávacích institucí všech stupňů a úrovní a podílí se na přípravě jejich absolventů.

 Nabídka spolupráce se studenty (371.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Spolupráce se tak týká oblasti rozvoje výchovy, teoretické přípravy i praktického vzdělávání mladé generace, stejně tak jako vědecko – výzkumné činnosti, vývojové činnosti a oblasti technicko – hospodářské podpory.

Společnost tak v regionech svého působení spolupracuje s významnými vysokými školami, jakými jsou pražské ČVUT, ostravská VŠB–TU či brněnské VUT . Dále je to např. brněnská Masarykova univerzita a univerzity poskytující studium MBA nebo LLM.

V rámci středních škol spolupracujeme se stavebními průmyslovými školami obecného, nebo dopravního zaměření.

V učňovském školství jsme navázali celou řadu partnerství s odbornými učilišti, orientovanými na výuku řemeslných oborů stavebního zaměření.

Vzdělávací instituce i naše společnost si uvědomují, že chtějí-li i nadále poskytovat studentům a osvým obchodním partnerům co nejkvalitnější služby, neobejdou se bez vzájemného propojení teorie a praxe. Vzájemná blízkost, která je daná jak teritoriálně, tak oborem, ve kterém instituce i společnost působí, k takovému spojení přímo vybízí.

OHL ŽS, a.s.

  • zve vybrané studenty a pedagogické pracovníky na významné akce pořádané OHL ŽS,
  • umožňuje exkurze a provozní praxe vybraných skupin studentů a exkurze pedagogů v provozech a na stavbách OHL ŽS,
  • pomáhá studentům při výuce speciálních témat a při praktické výuce s provozními praxemi,
  • pro vybrané studenty vypisuje zadání diplomových prací a zajišťuje k nim konzultanty,
  • zaměstnává studenty v rámci pracovně – právních vztahů a vybraným studentům umožňuje studijní nebo prázdninové praxe,
  • poskytuje technickou dokumentaci pro výuku
  • podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů vznikající z potřeb technických inovací ve firmě
  • spolupomáhá svým partnerům k získání grantů a projektů v rámci jednotlivých operačních programů
  • konzultuje s partnerskými institucemi vývojové trendy v příslušném oboru působnosti.

Spolupráce však těmito jmenovanými aktivitami nekončí. Studenti, kteří projevili zájem o budoucí spolupráci s OHL ŽS, jsou v rámci tzv. rozšířené výuky vzděláváni ve španělštině. Ta se díky spojení OHL ŽS, a.s., se společností OHL, S.A., stává firemním komunikačním jazykem.

OHL ŽS, a.s., se v roce 2009 stalo významným partnerem VUT Brno, Fakulty stavební v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, a to hned ve dvou projektech. Podobně je tomu i ve dvojici inovačních výukových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž získatelem je Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko–správní fakulta.

Ve školním roce 2008/2009 poskytla společnost výrobní praxi studentům, nově otevřeného oboru R – Realizace staveb, brněnského VUT FAST, na jehož koncepci přípravě k akreditaci se společnost v minulých letech spolupodílela. Cílem těchto praxí, je poskytnout studentům reálné zkušenosti z výroby již během studia a zkrátit tak jejich adaptační proces po nástupu do zaměstnání. Naším cílem tedy je, vydat se cestou přípravy absolventů, kteří budou multioborovými specialisty už před nástupem do zaměstnání, získat kvalitativní předstih v práci s lidskými zdroji a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost v dnešním podnikatelském prostředí.

 
vyrobila Omega Design