Úvod > Zaměstnání > Personální politika

Personální politika

Společnost OHL ŽS, a.s. si plně uvědomuje, že dosažené, současné i budoucí úspěchy jsou postaveny především na schopnostech našich zaměstnanců. Dostatek spolehlivých, odborně vybavených a ambiciózních zaměstnanců je základní podmínkou rozvoje společnosti a zachování její konkurenceschopnosti ve stávajícím prostředí stavebního trhu. 

V souvislosti s naším výjimečným postavením v první pětce stavebních společností České republiky, máme zájem o dlouhodobou spolupráci se zaměstnanci, kteří rovněž chtějí patřit mezi elitu stavebních průmyslu, získat nebo rozvíjet svoje dosud nabyté znalosti, budovat svoji kariéru, podílet se řešení problémů spojených s realizací unikátních stavebních projektů a týmově pracovat, ať už v oblasti dopravních staveb nebo pozemních staveb na pozici dělnické, technické nebo manažerské. Vítáme všechny zaměstnance splňující naše podmínky, ochotné pracovat, ať už v rámci místa svého bydliště či bezprostředního okolí, v rámci celé ČR, nebo v zahraničí.

Personální politika je tedy postavena na principu maximální péče o lidský potenciál našich zaměstnanců pro které vytváříme všestranně příznivé pracovní prostředí a podmínky práce. V roce 2008 jsme obdrželi  certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel (388.9 kB, Adobe Acrobat dokument), dokladující náš nediskriminační přístup ke všem zaměstnancům. Personální politika je postavena na principech politiky rovných příležitostí, etického chování, možnostech karierního růstu, sociální odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a sociálnímu okolí, environmentálnímu managementu vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Společnost si za více než padesát let svojí existence vypracovala zdravou firemní kulturu, opírající se o pověst stabilního a významného zaměstnavatele působícího v rámci celé České republiky, ale i v zahraničí.

Výsledkem sociálního dialogu, vedeném ať už přímo se zaměstnanci, nebo se zástupci zaměstnanců – odbory, ale i díky dobré znalosti pracovního trhu, vytváříme pro naše zaměstnance takové podmínky, které jsou dostatečně motivační a stabilizační. Našim pracovníkům také nabízíme četné zaměstnanecké výhody.

Jednou z našich priorit je i ochrana zdraví našich zaměstnanců a rozvíjení systému bezpečnosti práce. Díky realizaci programu „Bezpečný podnik“ se společnosti podařilo zavést efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně  ochrany životního prostředí a začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího integrovaného systému řízení firmy. Stávající systém tak dává bezpečnosti práce stejnou prioritu jako ekonomickým hlediskům, přičemž se oba tyto aspekty podařilo skloubit. Zavedení principů programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale také k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě a v konečném důsledku i k vyšší produktivitě práce a konkurenceschopnosti firmy. Pro zaměstnance je pak držení tohoto osvědčení signálem o celkově příznivém pracovním prostředí a sociální odpovědnosti firmy. V roce 2008 se tak společnosti již potřetí v řadě podařilo titul Bezpečný podnik úspěšně obhájit.

Společnost je mimo jiné zapojena i do projektu NSK 2  a uznává profesní kvalifikace, vzešlé z tohoto projektu na základě zákona č. 179/2006 Sb . o ověřování a uznání výsledků dalšího vzdělávání.

 
vyrobila Omega Design