Úvod > O společnosti > Profil společnosti

Profil společnosti OHL ŽS

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech:

OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. Slovensku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu aj. (více informací na stránce Zahraniční aktivity). Změnou názvu společnosti ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena příslušnost firmy k mezinárodní španělské stavební a investiční Skupině OHL, jejíž součástí je OHL ŽS od roku 2003.

Mezi nejvýznamnější realizované stavby v současnosti patří:

 • modernizace železničních koridorů
 • rekonstrukce železničních stanic v České republice i na Slovensku
 • výstavba univerzitních kampusů
 • výstavba vědeckotechnických parků
 • rekonstrukce historické budovy Národního divadla v Praze
 • modernizace dálnice D1
 • výstavba Velkého městského okruhu v Brně - Královopolského tunelu
 • výstavba dálnic a mostů na Balkáně a v Kazachstánu
 • výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdžánu
 • mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí

Mise a vize

Misí společnosti je aktivně se podílet na budování dopravních sítí v zemích střední a východní Evropy a reálně přispívat k procesu rozšiřování Evropské unie. Zároveň se společnost chce podílet na zlepšování situace přírody kolem nás dodržováním nejmodernějších ekologických postupů ve stavebnictví. OHL ŽS se chce podílet na vybudování soustavy vodohospodářských staveb v evropském regionu.

Společnost chce být:

 • ekonomicky silnou, stabilní a konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi pěti největšími českými společnostmi;
 • mezinárodně působící společností aktivně se zapojující do dopravních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy.

Cílem společnosti je:

 • vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj všech oblastí činnosti, který povede k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti jejích zaměstnanců i zákazníků při současném respektování přírodních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek;
 • upevnit svou pozici důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera plnícího své závazky;
 • být ekonomicky silnou, stabilní a plně konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi největšími stavebními společnostmi na českém trhu;
 • klást důraz na stavbu jako zdroj zisku a její efektivní podporu ze strany podpůrných činností společnosti;
 • aktivně se zapojovat do infrastrukturálních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy a posílit regionální i nadnárodní aktivity, včetně počtu zemí své působnosti (např. Rumunsko, Polsko, Ruská federace a Ukrajina).

Akciová společnost OHL ŽS, a.s.  chce i do budoucna zabezpečovat komplexní realizaci významných a velkých děl v oblasti stavebnictví a to ve všech oborových segmentech. Nově se chce podílet na zahajovaných projektech PPP a to jak na území České a tak i Slovenské republiky. 

OHL ŽS se dlouhodobě daří na vysoce konkurenčním trhu České republiky udržovat konstantně vysoký podíl. V oblasti pozemních a ekologických staveb podíl naší firmy neustále roste.

> Strategie společnosti OHL ŽS

Politika společnosti

Naše hlavní hodnoty

 • Spolehlivost a důslednost
 • Odpovědnost a vstřícnost
 • Odbornost a inovativnost

Aktivity v oblasti životního prostředí

Společnost OHL ŽS, a.s. se významně angažuje v šetrném a ekologickém přístupu ke všemu, co nás obklopuje. V rámci zásad udržitelného rozvoje společnost prosazuje prevenci při ochraně životního prostředí a integruje hlediska BOZP či environmentální požadavky s cílem eliminovat negativní dopady svých aktivit na životní prostředí a zdraví lidí.

> Informace o vztahu OHL ŽS k životnímu prostředí

Výzkum a vývoj

V oblasti dopravních a inženýrských staveb dochází v souladu se strategií firmy k rozvoji kapacit. Vývoj a návrh technologií provádění stavebních prací je podpořen výrazným nárůstem investic, které nám umožňují zvládat rozsáhlé a technicky náročné stavby.

> Podrobnosti o výzkumu a vývoji v OHL ŽS

 
vyrobila Omega Design