Úvod > O společnosti > Profil společnosti

Profil společnosti OHL ŽS

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s šedesátipětiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech:

OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí (více informací na stránce Zahraniční aktivity). Změnou názvu společnosti ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena příslušnost firmy k mezinárodní španělské stavební a investiční Skupině OHL, jejíž součástí je OHL ŽS od roku 2003.

Mezi nejvýznamnější realizované stavby patří:

 • modernizace železničních koridorů
 • rekonstrukce železničních stanic v České republice i na Slovensku
 • výstavba univerzitních kampusů
 • výstavba vědeckotechnických parků
 • rekonstrukce historické budovy Národního divadla v Praze
 • modernizace dálnice D1
 • výstavba Velkého městského okruhu v Brně - Královopolského tunelu
 • výstavba dálnic a mostů na Balkáně a v Kazachstánu
 • výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdžánu
 • mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Společnost chce být:

 • ekonomicky silnou, stabilní a konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi pěti největšími českými společnostmi;
 • mezinárodně působící společností aktivně se zapojující do dopravních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy.

Cílem společnosti je:

 • vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj všech oblastí činnosti, který povede k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti jejích zaměstnanců i zákazníků při současném respektování přírodních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek;
 • upevnit svou pozici důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera plnícího své závazky;
 • být ekonomicky silnou, stabilní a plně konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi největšími stavebními společnostmi na českém trhu;
 • klást důraz na stavbu jako zdroj zisku a její efektivní podporu ze strany podpůrných činností společnosti;
 • aktivně se zapojovat do infrastrukturálních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy a posílit regionální i nadnárodní aktivity, včetně počtu zemí své působnosti.

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. chce i do budoucna zabezpečovat komplexní realizaci významných a velkých děl v oblasti stavebnictví, a to ve všech oborových segmentech.

> Politika společnosti

 > Protikorupční politika (374.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Naše hlavní hodnoty

 • Spolehlivost a důslednost
 • Odpovědnost a vstřícnost
 • Odbornost a inovativnost

Aktivity v oblasti životního prostředí

Společnost OHL ŽS, a.s. se významně angažuje v šetrném a ekologickém přístupu ke všemu, co nás obklopuje. V rámci zásad udržitelného rozvoje společnost prosazuje prevenci při ochraně životního prostředí a integruje hlediska BOZP či environmentální požadavky s cílem eliminovat negativní dopady svých aktivit na životní prostředí a zdraví lidí.

> Informace o vztahu OHL ŽS k životnímu prostředí

Výzkum a vývoj

V roce 2016 se společnost OHL ŽS, a.s. v oblasti vývoje zaměřovala především na produkty Divize T – Technologie v souvislosti s plánovanou expanzí v dopravní infrastruktuře a elektromobilitě. Použití nových materiálů a postupů bylo uplatněno také na některých železničních a vodohospodářských stavbách.

> Podrobnosti o výzkumu a vývoji v OHL ŽS

 
vyrobila Omega Design