Úvod > O společnosti > Historie společnosti

Historie společnosti OHL ŽS

65 let tradice

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky "Železničné stavebníctvo" se sídlem v Bratislavě.

Mezinárodní význam v roce 1992

Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo 4200 vlastníků, v současné době jich má 533. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební skupina OHL , která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s., částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s.

Briskní rozvoj ve stavebnictví

Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek (1992–1994) přes 17 divizí (1995–1999) a čtyři závody (2000–2004) fungovala až do konce roku 2011 struktura obsluhy dvou velkých segmentů trhu – dopravních staveb a pozemních staveb. Toto seskupení bylo začátkem roku 2012 nahrazeno regionální strukturou s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu Železnice.

V letech 2014 až 2016 se firma zaměřila na expanzi na zahraniční trhy, což mělo pozitivní vliv na celkové zvýšení objemu zakázek, ale bohužel i negativní vliv na vývoj v ziskovosti, kde se postupně v průběhu daného období v plné míře projevila nedoceněná rizika působení na nových zahraničních trzích.

Současná OHL ŽS

Radikální změnou ve vedení společnosti uskutečněnou v průběhu roku 2016 dozorčí rada zareagovala na negativní vývoj profitability společnosti a na novou situaci na stavebním trhu. V září 2016 proto schválila na základě návrhu představenstva nové organizační uspořádání společnosti, které vstoupilo v platnost 1. 1. 2017. Změnou došlo k redukci hierarchické struktury o jeden řídící stupeň, tj. byly zrušeny závody a nově byly vytvořeny tři teritoriální a tři produktové divize přímo podřízené generálnímu řediteli. Z původní organizační skladby byla zachována mezinárodní divize s omezenou působností na dokončení realizovaných zahraničních projektů. Touto zásadní obměnou se organizace výrazně zjednodušila, je flexibilnější a snížením režií přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V současné době probíhá nové nastavování procesů v souladu s celosvětovou strategií skupiny OHL.

Video k 65. výročí založení firmy

V roce 2017 společnost oslavila významné výročí své existence. K této příležitosti bylo představeno video s prezentací dosavadních významných staveb firmy od roku 1952, kdy společnost začínala jakožto Železniční stavitelství Brno, až do současnosti pod hlavičkou mezinárodní skupiny OHL.

Na video se můžete podívat zde.

 
vyrobila Omega Design