Vnitřní informace

13. 4. 2010

Odkazy na uveřejněné údaje

společnost OHL ŽS, a.s. uveřejnila za posledních 12 měsíců údaje zmíněné v příloženém dokumentu: 
 DOKUMENT rok 2009 (105.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

30.11.2009
Dne 29.9.2009 na svém řádném zasedání rozhodla Dozorčí rada společnosti OHL ŽS, a.s. o ukončení členství v představenstvu pana Antonia Jané Rodrígueze k datu 31.10.2009 a zároveň zvolila nového člena představenstva pana Manuela Viciana Pedrosu, a to s platností od 1.11.2009.

 

16. 4. 2009

Odkazy na uveřejněné údaje

společnost OHL ŽS, a.s. uveřejnila za posledních 12 měsíců údaje zmíněné v příloženém dokumentu: 
 DOKUMENT rok 2008 (115.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

  20.3.2009

Brno, 20. března 2009 -  Dnes vydal  Krajský soud v Brně usnesení o zastavení insolvenčního řízení vedeného proti OHL ŽS, a.s. Stalo se tak na základě § 130, odst. 1 Insolvenčního zákona, protože insolvenční navrhovatel – Integra Liberec a.s. – vzal svůj návrh na zahájení isolvenčního řízení zpět, což bylo dnes do insolvenčního rejstříku zapsáno.

„Celá záležitost vznikla díky administrativní nesrovnalosti. V žádném případě se nejednalo o nedostatek financí, protože OHL ŽS, a.s. je schopna plnit všechny své závazky. Naše společnost je již dlouhou dobu mimořádně dobře finančně zajištěna a je v okruhu financujících bank považována za bezpečného a kvalitního partnera,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s.:
OHL ŽS, a.s. (původně ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. Dle neauditovaných výsledků  v roce 2008 vzrostly OHL ŽS, a.s.  tržby podle mezinárodních účetních standardů o 18,2 % a dosáhly 12,1 miliardy Kč proti 10,2  miliardy Kč v roce 2007.  Zisk z podnikatelské činnosti po zdanění za rok 2008 dosáhl  190 mil. Kč.  19 %  svých tržeb společnost realizovala v zahraničí. Působí například  na Slovensku, v Černé Hoře, Ázerbájdžánu, v Maďarsku a  Bulharsku.

 

Stanovisko k návrhu na zahájení insolvenčního řízení s OHL ŽS, a.s. ze dne 18.3.2009

Společnost OHL ŽS, a.s. se v rámci sdružení "ŽS Brno – SYNER" podílí na rekonstrukci a dostavbě kanalizačního systému Liberec – Jablonec nad Nisou. Pro tento projekt byla uzavřena subdodavatelská smlouva o dílo se společností Integra Liberec a.s., která realizovala práce podle smlouvy a fakturovala OHL ŽS, a.s. smluvní cenu.

Po  prošetření situace jsme ihned kontaktovali společnost Integra Liberec, a.s., dohodli jsme se s nimi na dalším postupu a dnešního dne, tj. 18.3.2009  byla provedena úhrada předmětných faktur. Na základě dohody o narovnání firma Integra, a.s. dnes písemně potvrdila, že návrh na zahájení insolvenčního řízení odvolala.

V rámci naší společnosti jsme ihned přijali nezbytná opatření, včetně dopadu na konkrétní zaměstnance tak, aby se podobná situace již neopakovala. OHL ŽS, a.s. prohlašuje, že je schopna plnit své závazky a její finanční situace je dobrá.

Paolo Bee
2. místopředseda představenstva a finanční ředitel
OHL ŽS, a.s.

  13. 5. 2008

Raiffeisenbank a.s. pověřená společností OHL ŽS, a.s. výkonem funkce administrátora emise dluhopisů, ISIN CZ0003501421 bude dne 13.6.2008 vyplácet úrokový výnos z dluhopisů za období od 13.6.2007 do 13.6.2008. Úroková sazba dluhopisů za výnosové období  činila 4,80% p.a. Výplata bude prováděna v Kč bezhotovostními převody na účty oprávněných osob způsobem a za podmínek stanovených v emisních podmínkách dluhopisů.

Provozovnou Administrátora je pobočka Administrátora:
Raiffeisenbank a.s., Vodičkova 38, Praha 1, 111 21

O této výplatě informoval administrátor emise dluhopisů v Hospodářských novinách dne 13.5.2008.

  23. 4. 2008

Odkazy na uveřejněné údaje

OHL ŽS, a.s. uveřejnila v posledních 12 měsících údaje zmíněné v přiloženém dokumentu:
 DOKUMENT rok 2007 (107.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

  31. 7. 2007

K datu 31. července 2007 ukončil svůj pracovní poměr dohodou pan Ing. Ladislav Patlich, který v posledních pěti a půl letech zastával funkci finančního ředitele. Novým nástupce je pan Paolo Bee.

  17. 5. 2007

Dozorčí rada OHL ŽS, a.s. rozhodla na svém řádném zasedání dne 18.4.2007 o odvolání ing. Ladislava Patlicha a Manuela Vicianu Pedrosu z představenstva společnosti.

Dozorčí rada zvolila s platností ke dni 18.4.2007 tyto nové členy představenstva:

 • Carmen Escribano Guzmán
 • Antonio Jané Rodríguez
  16. 5. 2007

Raiffeisenbank a.s. pověřená společností OHL ŽS, a.s. výkonem funkce administrátora emise dluhopisů, ISIN CZ0003501421 bude vyplácet úrokový výnos z dluhopisů za období od 13.6.2007 do 13.6.2007 dne 13.6.2007. Úroková sazba dluhopisů za výnosové období  činila 4,80% p.a.. Výplata bude prováděna v Kč bezhotovostními převody na účty oprávněných osob způsobem a za podmínek stanovených v emisních podmínkách dluhopisů.

Provozovnou Administrátora je pobočka Administrátora:
Raiffeisenbank a.s., Vodičkova 38, Praha 1, 111 21

O této výplatě informoval administrátor emise dluhopisů v Hospodářských novinách dne 14.5.2007

  24. 4. 2007

Odkazy na uveřejněné údaje

OHL ŽS, a.s. uveřejnila v posledních 12 měsících údaje zmíněné v přiloženém dokumentu:
 DOKUMENT rok 2006 (107.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

  14. 6. 2006

Dne 13. 6. 2006 proběhla dle podmínek Dluhopisového programu výplata výnosů z dluhopisů ve výši 4,8 %, tj. 28.800.000,00 Kč.

O této výplatě  informoval administrátor emise dluhopisů v Hospodářských novinách dne 23. 5. 2006. (124.5 kB, JPG) PDF verze (22.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

  1. 5. 2006

Odkazy na uveřejněné údaje

OHL ŽS, a.s. uveřejnila v posledních 12 měsících údaje zmíněné v přiloženém dokumentu:
 DOKUMENT rok 2005 (108.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

  21. 3. 2006

Dne 20. března 2006 proběhla mimořádná valná hromada společnosti ŽS Brno, a. s. a byla přijata tato usnesení:

 • změna a doplnění stanov společnosti, tj.
  §2 – Obchodní firma a sídlo společnosti:
  bod 1. nově zní: Obchodní firma společnosti zní: OHL ŽS, a. s.
 • odvolání pana Gonzalo Vizcaino Monti z funkce člena dozorčí rady
  Datum zániku členství v dozorčí radě: 16. 2. 2006
 • jmenování pana Ignacio Martínez Esteban do funkce člena dozorčí rady
  Datum vzniku členství v dozorčí radě: 16. 2. 2006
   PDF verze (37.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
  6. 3. 2006

Ekonomika společnosti

ŽS Brno, a. s. v roce 2005 doplnila dlouhodobě vytvářený trend zvyšování produkce i odpovídajícím růstem zisku... více
 Celá verze (74.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

  19. 8. 2005

Dne 18. 8. 2005 byla v Obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně provedena změna zapisovaných skutečností ŽS Brno, a. s., o které rozhodla valná hromada a dozorčí rada společnosti, a to:

 • úprava v části "předmět podnikání"
 • výmaz Mgr. Otakara Novotného ze statutárního orgánu – představenstva (viz rozhodnutí z 21. 6. 2005)
   PDF verze (28.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
  24. 6. 2005

Dozorčí rada konaná dne 21. 6. 2005 rozhodla o odvolání z funkce člena představenstva ŽS Brno, a. s. pana Mgr. Otakara Novotného. Den zániku členství v představenstvu : 21. 6. 2005.
 PDF verze (38.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila Omega Design