Úvod > O společnosti > Ekonomické informace

Ekonomické informace

Předpokládaný vývoj

Cílem OHL ŽS, a.s. je být i nadále multioborovou stavební společností, která bude působit primárně na domácím trhu, tzn. v České republice a na Slovensku. Zahraničních projektů se společnost nezříká, ale s ohledem na historické zkušenosti budou podrobeny nadstandardně detailnímu posouzení rizik. V rámci obchodního úseku byla zřízena specializovaná pozice Risk managera, který detailně posuzuje rizika jednotlivých obchodních příležitostí. Cílem je realizace významných projektů a naplňování přání a potřeb zákazníků vysokou kvalitou práce a technickou invencí jak svých vlastních zaměstnanců, tak i prostřednictvím dceřiných společností. 

Nová obchodní strategie společnosti OHL ŽS, a.s. předpokládá do roku 2020 nejen růst výnosů postupně až na 10 miliard Kč, ale rovněž vyšší efektivitu využívání zdrojů, přísnou kontrolu nákladů a dlouhodobě rostoucí rentabilitu. Kromě domácího trhu by dlouholetá odbornost v železničních stavbách byla i nadále využívána na projektech v Polsku či ve východní Evropě.

Pro Divizi Z - Železnice v segmentu dopravních železničních staveb platí, že i v budoucnu bude hlavní prioritou být pro nejvýznamnější investory uznávaným, spolehlivým a technicky zdatným partnerem. Divize  Z - Železnice získala pro společnost nosnou zakázku „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ na několik dalších období. Cílem divize pro letošní rok jsou tržby přes 3 miliardy Kč.

Divize J – Čechy a M – Morava v roce 2017 již získaly množství nových zakázek a jejich snahou je v tomto trendu i nadále pokračovat a naplnit svůj plán, který v součtu předpokládá realizaci stavebních prací vyšší než 3 miliardy Kč. 

Divize R – Silnice (resp. nově Dopravní stavby) prochází významnou organizační změnou, zmíněnou již výše. V návaznosti na přesun její působnosti nelze nezmínit, že na stavbě slovenské D1 Hubová – Ivachnová došlo k podpisu, pro společnost strategicky významného, dodatku, který prodloužil dobu výstavby a nastavil nová pravidla pro stanovení ceny prováděných prací. Za těchto podmínek očekáváme u této divize minimálně miliardové tržby.

Divize T – Technologie má ve svém plánu realizaci prací za 500 milionů Kč, a to nejen v rámci interních zakázek, ale rovněž u externích odběratelů. 

Obchodní úspěchy, zejména v druhém pololetí 2017, spolu s dokončenými změnami ve vedení i organizaci společnosti a úspornými opatřeními znovu nastartovaly vzestupnou tendenci a je předpoklad, že tento růst bude pokračovat i v následujících letech. Po opatrném zvážení možností i situace na trhu je pro rok 2018 stanoven cíl 7,8 miliard Kč tržeb a ve výsledku již není plánována další ztráta.

 
vyrobila Omega Design