Úvod > O společnosti > Certifikace a ocenění > Seznam certifikátů

Seznam certifikátů

Získávání certifikátů kvality je důkazem vysokého důrazu na kvalitu provedených prací.

Společnost OHL ŽS, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení a je vlastníkem certifikátů v oblastech:

1. Systém managementu kvality dle ISO 9001:2015

  •  QMS (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

2. Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

3. Systém enviromentálního managementu dle ISO 14001:2015

  •  EMS (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

4. Systém managementu BOZP dle OHSAS 18001:2007

  •  MBP (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

5. Program EMAS III

6. Ethnic friendly zaměstnavatel

7. Program bezpečný podnik

8. Odborná způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy
nebo drážní dopravy

 
vyrobila Omega Design