Úvod > O společnosti > Certifikace a ocenění

Certifikace a ocenění

Stavební společnost OHL ŽS, a. s. získala během svého působení řadu certifikátů a významných ocenění. OHL ŽS má zavedený integrovaný systém řízení, který je zárukou kvalitního provedení realizovaných staveb.

Certifikace společnosti OHL ŽS

Systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 prokazuje společnost schopnost trvale poskytovat produkty a služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky.

Systémem environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 vytváří záruku pro oblast ochrany životního prostředí – nejen v průběhu realizace staveb, ale i při běžné činnosti společnosti. Tento systém je účinně podporován "Programem EMAS".

Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001 prokazuje společnost snižování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců při výkonu povolání. Za svůj přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků společnost obdržela osvědčení "Bezpečný podnik", které opakovaně obhájila.

Seznam všech certifikátů

Ocenění staveb OHL ŽS

OHL ŽS, a.s. je hrdým nositelem mnohých ocenění:

Stavby oceněné v letech 2016-2018

 • Archeopark Pavlov
  - Česká cena za architekturu 2017
  - Cemex Building Award Mexiko 2017
  - Stavba roku 2016
  - Stavba roku Jihomoravského kraje 2016 (1. místo kat. Občanská vybavenost)
  - Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2016 (2. místo kat. Muzejní počin roku 2016)
  - Interiér roku 2016 (1. místo kat. Veřejný interiér II.)
  - Mies van der Rohe Award 2017 (nominace na cenu)
  - nominace na Československou stavbu století (18. místo v TOP100)
 • Revitalizace trati Břeclav – Znojmo
  - Stavba Jihomoravského kraje 2017 (1. místo v kat. Dopravní a inženýrské stavby)
 • Rekonstrukce ŽST Olomouc
  soutěž České dopravní stavby a technologie, kterou vypisuje Ministerstvo dopravy (cena časopisu Stavebnictví v kategorii Železniční a tramvajové stavby nad 150 milionů korun)
 • CEITEC Brno
  - Stavba Jihomoravského kraje 2016 (1. místo kat. Občanská vybavenost)
 • Modernizace železniční trati Tábor – Sudoměřice
  - Stavba roku 2016
 • Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná Ruda
  - Stavba roku Plzeňského kraje 2016 (Cena OHK Plzeňsko v kategorii Dopravní a inženýrské stavby)
  - Cena za nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2016 (Cena ministerstva dopravy ČR)
 • Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany
  - Cena za nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2016 (Cena SŽDC)
 • Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy
  - Stavba roku 2016 kraje Vysočina (1. místo kat. Průmyslové a vodohospodářské stavby)

STARŠÍ OCENĚNÉ STAVBY:

 • Stavba roku Karlovarského kraje 2016 - Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech (2. místo)
 • Stavba roku kraje Vysočina 2015 - kategorie Dopravní stavby – Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou (čestné uznání)
 • Stavba roku Plzeňského kraje 2015 – Plzeň-CULTURE STATION (Cena primátora města Plzně)
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2015 – kategorie Průmyslové stavby a technologické stavby – Biology Park Brno
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2015 – kategorie Vodohospodářské a ekologické stavby – SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody (3. místo)
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2014 – kategorie Vodohospodářské a ekologické stavby – Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně
 • Stavba Olomouckého kraje roku 2014 – kategorie Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství – Novostavba lékárny fakultní nemocnice Olomouc
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2013 – kategorie Průmyslové stavby a technologické stavby – Přístavba laboratoří a počítačového centra v rámci operačního programu VaVpl, Brno
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2013 – kategorie Vodohospodářské a ekologické stavby – Retenční nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov, Brno
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2013 – zvláštní cena – Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2013 – kategorie Stavby mimo území Jihomoravského kraje – Rekonstrukce ploch nádvoří, Velehrad
 • Mostní dílo roku 2013 – Most Hradecká nad rondelem (součást stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B")
 • Vodohospodářská stavba roku 2013 – Retenční nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov, Brno
 • Stavba roku 2013 – Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
 • Česká dopravní stavba roku 2012 – Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2012 – kategorie Stavby občanské vybavenosti – Divadlo na Orlí, Hudebně-dramatická laboratoř JAMU
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2012 – kategorie Vodohospodářské a ekologické stavby – Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny
 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2012 – kategorie Dopravní a inženýrské stavby – Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
 • Česká dopravní stavba roku 2011 – Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní
 • Stavba roku Pardubického kraje 2011 – kategorie Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství – Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová
 • 1. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2010 – Dopravní a inženýrské stavby – ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa
 • 2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2010 – Průmyslové a technologické stavby – VUT – Výstavba objektu FEKT Technická 10, Brno
 • 1. místo v soutěži Česká dopravní stavba roku 2009 (Stavby dopravní infrastruktury na transevropské dopravní síti spolufinancované ze zdrojů EU) – "Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor"
 • 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2009 (Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby) – "Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, část A"
 • 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2007 za stavbu VMO Brno MUK Hlinky
 • 1. místo v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2007 – titul Dům roku města Ostravy 2007 za rekonstrukci výpravní budovy a přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava- Svinov
 • 1. místo v Soutěži stavba Jihomoravského kraje 2007 za stavbu MU Brno – univerzitní kampus – modrá etapa,
 • 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2007 za stavbu kanalizace a ČOV Těšany
 • čestné uznání v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje 2008 za stavbu Mostu u Kojeneckého ústavu v Olomouci
 • Cena hejtmana Olomouckého kraje 2008 za rekonstrukci části "C" Moravského divadla v Olomouci
 • 1. místo v soutěži stavba roku 2006 Moravskoslezského kraje – Aula a Centrum informačních technologií VŠB – TU Ostrava
 • ocenění Dopravní stavba roku 2004 za modernizaci železničního uzlu Děčín
 • ocenění Dopravní stavba roku 2005 za optimalizaci traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová
 • 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2002 za rekonstrukci loutkového divadla Radost – II. etapa
 • 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2004 za rekonstrukci a dostavbu Městského divadla v Brně
 • 2. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2002 za budovu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 • ocenění TOP INVEST za rok 2004 za modernizaci a dostavbu Fakultní nemocnice Olomouc
 • 3. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2005 v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů za rekonstrukci objektu Joštova 10 pro Fakultu sociálních studií MU v Brně
 • diplom Stavba roku 2004 za stavbu tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov (2. fáze)
 • Čestné uznání v Soutěži o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii Mosty za konstrukci Tramvajový most na trati Hlubočepy – Barrandov v Praze
 • čestný titul Sanační dílo roku 2003 za rekonstrukci vyhnívacích nádrží čističky odpadních vod Modřice
 • cenu Mostní dílo roku 2003 za realizovanou stavbu Tramvajová estakáda na trati Hlubočepy – Barrandov
 
vyrobila Omega Design