Úvod > Aktuálně > Vodní nádrž Šance po rekonstrukci udrží až desetitisíciletou vodu

Aktuálně

Vodní nádrž Šance po rekonstrukci udrží až desetitisíciletou vodu

6. listopadu 2018

Po třech letech skončila rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci za zhruba 440 milionů korun. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.

Přípravy na rozsáhlou rekonstrukci trvaly téměř deset let. Při budování před padesáti lety totiž byly mírnější nároky na kapacitu a provoz takto velké přehradní nádrže, která má však nyní při povodních zadržet až desetitisíciletou vodu. Většina prací se proto soustřeďovala do okolí hráze a vznikala opatření, která mají posloužit v případě takto extrémních povodní.

Stavebníci navýšili korunu hráze, hráz celkově zpevnili vápencem z nedalekého sesuvu, který rovněž ohrožoval bezpečnost nádrže, vybudovali zásobní štolu, ale především zvýšili přeliv, dvojnásobně rozšířili skluz a úpravami prošel i tzv. vývar, totiž místo, kde voda odtéká z nádrže do říčního koryta. "Naše společnost při realizaci uplatnila a významně prohloubila své zkušenosti v oblasti vodohospodářských staveb tohoto typu,“ řekl generální ředitel společnosti Ing. Roman Kocúrek.

Modernizace se dotkla také systému řízení vodního díla a systému měření, pozorování a sběru vodohospodářských dat, která se dálkovým přenosem odesílají až na centrální dispečink do Ostravy. Technické zázemí leží v nově vybudovaném provozním středisku, kde v budoucnu vznikne i informační centrum. Hráz přehrady je totiž součástí turistické stezky, a tak se počítá se zájmem kolemjdoucích turistů.

Rekonstrukce vodní nádrže probíhala za běžného provozu s niminálním omezením. Projektovala ji brněnská společnost Aquatis. Investorem je majitel a správce vodního díla Povodí Odry, finančně přispělo také Ministerstvo zemědělství z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi III.

  

  

 
vyrobila Omega Design