Úvod > Aktuálně > V Hranicích posílili kanalizaci. Retenční nádrže zabrání přívalu splašků do řeky

Aktuálně

V Hranicích posílili kanalizaci. Retenční nádrže zabrání přívalu splašků do řeky

6. září 2018

Slavnostním ukončením byla na začátku září završena dostavba splaškové a dešťové kanalizace v Hranicích. Má přinést zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy protékající městem. Díky tomuto projektu se významně sníží komunální znečištění řeky.

Dostavba celkem tři a půl kilometru dlouhé splaškové kanalizace začala v dubnu 2017. Na ni bude možné připojit až 80 domů. Součástí systému jsou i dvě přečerpávací stanice a tři nové retenční nádrže s celkovým objemem cca 3 000 m3, jejichž účelem je zachycení dešťové vody z jednotné kanalizace. Po odeznění dešťů bude tato voda, která by jinak odtekla do řeky i se všemi nečistotami, přečerpána a vyčištěna v čistírně odpadních vod.

„Naráželi jsme na různé problémy, některé dny byly pro stavbaře těžké. Přesto jsme tento velký projekt stihli za čtrnáct měsíců. Jsem rád, že se můžeme podílet na obdobných projektech, které zlepšují životní prostředí. Doufám, že budeme pokračovat dále,“ zhodnotil ředitel moravské divize Jaromír Pelinka.

Stavební práce byly vyčísleny na celkovou hodnotu 133,6 milionů korun. Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace Přerov, která na stavbu dostala významnou dotaci z Operačního fondu Životní prostředí. Dalších 16 milionů investovalo město Hranice do paralelní stavby dvou kilometrů dešťové kanalizace.

 
vyrobila Omega Design