Úvod > Aktuálně > V březnu začnou práce na stavbě Suché nádrže Jelení

Aktuálně

V březnu začnou práce na stavbě Suché nádrže Jelení

20. března 2017

Společnost OHL ŽS, a.s. ve sdružení zahájí v březnu práce na stavbě Suché nádrže Jelení, OHO pro Povodí Odry. Účelem stavby nádrže je snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby části obce Karlovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.

Retenční prostor nádrže je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný odtok. Hráz nádrže Jelení je navržena lichoběžníkového průřezu, délka koruny hráze bude cca 273 m, šířky 4 m.

Jedná se o nehomogenní hráz s injekční clonou pro zajištění nepropustnosti podloží. Funkci bezpečnostního a výpustného zařízení bude plnit sdružený betonový objekt včetně vybudování bezpečnostního přelivu v pravém zavázání hráze. Součástí stavby je dále přeložka místní komunikace v délce 1 km a úprava toku potoka Kobylí.

 
vyrobila Omega Design
 
Depfporn.com (depfile.com) - Download Free Porn from Depfile