Úvod > Aktuálně > Protipovodňová opatření na řece Desné ochrání obce před padesátiletou vodou. Hotovo má být do tří let

Aktuálně

Protipovodňová opatření na řece Desné ochrání obce před padesátiletou vodou. Hotovo má být do tří let

3. října 2018

Jeden z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v ČR byl ve středu 3. 10. 2018 slavnostně zahájen v Rapotíně na Jesenicku. Obec se do něj pustila společně se sousedními Vikýřovicemi a Petrovicemi nad Desnou a také s Povodím Moravy. Během následujících tří let moravská divize společnosti OHL ŽS vytvoří protipovodňová opatření v záplavovém území řeky Desné, v budoucnu pak komplex staveb zhruba ve dvou a půl kilometrové oblasti ochrání toto území před padesátiletou vodou.

Kombinace technických a přírodě blízkých staveb a terénních úprav na obou březích řeky Desné jako protipovodňových opatření, to je hlavní záměr rozsáhlého projektu, který přijde na více než 400 milionů korun.

Začne se na stávajícím jezu Červený Dvůr, který se změní na pohyblivý. Větší kapacity musí dosáhnout mosty, podél toku vzniknou ochranné hráze a zdi. V záplavovém území řeky se počítá i s povodňovými parky přístupnými z obou břehů pomocí lávek pro chodce a cyklisty. Doprovodným účelem stavby je rozšíření a posílení stávajícího biokoridoru. 

Kvůli rovinatému terénu záplavové oblasti je nyní riziko, že se voda při povodních rozleje do zástavby. Právě tam způsobily povodně především v roce 1997 výrazné povodňové škody, stejně tak v letech 2007 a 2010. Na protipovodňových opatřeních proto Povodí Moravy společně s dotčenými obcemi pracuje mnoho let a hodlá pokračovat v dalších navazujících úsecích. Nakloněn je jim i Státní fond životního prostředí, který poskytuje dotace.

Dle smlouvy má být vše hotovo nejpozději v půlce září roku 2021. Společnost OHL ŽS už má se stavbami protipovodňových opatření bohaté zkušenosti, a i proto v ni mají investoři velkou důvěru. "Jsme rádi, že se můžeme zapojit do projektů, které napomáhají zlepšit životní prostředí. Doufám, že budeme díky našim zkušenostem hotovi i dříve než za tři roky," přislíbil ředitel moravské divize společnosti Jaromír Pelinka.  

 
vyrobila Omega Design