Úvod > Aktuálně > Ocenění Stavba roku 2016 Olomouckého kraje pro Divizi M – Morava

Aktuálně

Ocenění Stavba roku 2016 Olomouckého kraje pro Divizi M – Morava

13. dubna 2017

Velký úspěch zaznamenala Divize M – Morava při hodnocení staveb ukončených v roce 2016. Projekt „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhovic a Kozlovic“, jehož dodavatelem byla společnost OHL ŽS a.s., získal hlavní cenu v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské v sedmém ročníku soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje.

Projekt získal ocenění především za vytvoření ekologicky důležité stavby se zřetelem k náročnosti provádění při nezbytném použití různých stavebních postupů. Stejný projekt zároveň získal titul Vodohospodářská stavba roku 2016 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (IN nad 50 mil. Kč). Vyhlašovatelem této soutěže je Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pod záštitou ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Divize M – Morava pod vedením ředitele Ing. Jaromíra Pelinky, MBA obdržela v soutěži Stavba roku 2016 Olomouckého kraje také čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor za stavbu „Resort Hodolany“ realizovanou ve sdružení.

 
vyrobila Omega Design
 
Depfporn.com (depfile.com) - Download Free Porn from Depfile