Úvod > Aktuálně > Do základů Janáčkova kulturního centra byla uložena pamětní schránka

Aktuálně

Do základů Janáčkova kulturního centra byla uložena pamětní schránka

12. května 2017

Brno, 12. května 2017 – Do základů stavby budoucího Janáčkova kulturního centra v Brně byla dnes zabudována pamětní schránka s upomínkovými předměty. Slavnostního aktu se zúčastnili kromě nejvyšších představitelů města Brna i zástupci zhotovitele stavby ze sdružení Společnost Janáčkovo centrum Brno, jehož lídrem je společnost OHL ŽS, a.s.

Odkaz pro budoucí generace – pamětní schránka – obsahuje nejrůznější písemnosti o minulosti i budoucnosti koncertního sálu, dobový tisk i skladbu studenta brněnské konzervatoře Jiřího Dvořáka, kterou složil speciálně pro tuto příležitost. Tubus s věcmi byl uložený do speciální kapsle zalité betonem ve zdi pod hotelem Slavia.

Stavba Janáčkova kulturního centra, kde se v budoucnu bude nacházet plnohodnotné a důstojné sídlo Filharmonie Brno, je rozdělena do několika etap. V první fázi probíhá výstavba třípodlažních podzemních garáží s kapacitou téměř 200 parkovacích míst a venkovním prostorem s kavárnou.

Práce na stavbě začaly v roce 2015 rozsáhlým archeologickým průzkumem. Generální ředitel OHL ŽS, a.s. Ing. Petr Brzezina, MBA, který do schránky ukládal hrst třetihorní zeminy, uvedl: „Je mi velkou ctí, že tímto gestem zde můžeme něco z minulosti zanechat pro naši budoucnost. Stavba je a bude chloubou nejen architektů a stavařů, ale na svém počátku také významně posloužila archeologickému průzkumu.“

Stavba je realizována Společností Janáčkovo centrum Brno, lídrem společnosti je OHL ŽS, a.s. Autorem urbanisticko-architektonického návrhu, který byl zadán již v roce 2004, a zpracovatelem realizační projektové dokumentace je pražský Atelier M1 architekti s.r.o. Druhá etapa stavby, tedy vznik samotného koncertního Sálu pro Brno na rohu Besední a Veselé ulice, by měla plynule navázat na začátku roku 2018. Prostory nabídnou kapacitu přes 1200 míst a akustické parametry nejvyšší světové úrovně.

 
vyrobila Omega Design
 
Depfporn.com (depfile.com) - Download Free Porn from Depfile