Úvod > Aktuálně > Divize Z - Železnice se připravuje na stavební zakázku desetiletí

Aktuálně

Divize Z - Železnice se připravuje na stavební zakázku desetiletí

21. března 2018

Po úspěšné modernizaci předchozích staveb na IV. tranzitním železničním koridoru Tábor – Doubí u Tábora a Tábor – Sudoměřice se Divize Z - Železnice společně s kolegy z dalších organizačních jednotek OHL ŽS, a.s. připravuje na další velkou stavební zakázku, která na tyto stavby navazuje, „Modernizaci tratě Sudoměřice – Votice“.

Smlouva o dílo na zhotovení stavby byla s investorem SŽDC podepsána 20. března za vysoutěženou cenu ve výši 4,378 mld. Kč bez DPH. Dá se říci, že nic nebrání zahájení stavby dle smluvních podmínek. Realizace má trvat 40 měsíců, přičemž zahájení je v plánu na letošní duben a dokončení v červenci roku 2021.

Rozhodujícím přínosem stavby pro investora a širokou veřejnost je dosažení požadované prostorové průchodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, zajištění požadované propustnosti, zvýšení maximální traťové rychlosti na 160 km/h a tím zejména zvýšení komfortu cestování po železnici a zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

Parametrů bude dosaženo právě zdvojkolejněním v tomto úseku, kdy bude zároveň téměř celá trasa realizována na novém železničním tělese v nové stopě. Dále bude vybudována nová čtyřkolejná železniční stanice Červený Újezd a čtyři nové železniční zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd a Ješetice. Stávající stanice, zastávky i stávající trať v původní stopě pak budou zrušeny.

V rámci výkopových a trhacích prací bude odtěženo přes 1 000 000 m3 materiálu, nová násypová tělesa pak budou zaujímat objem přes 800 000 m3 zeminy. Bude vybudováno 20 nových železničních mostů, mezi nejvýznamnější z nich patří 4 ocelobetonové spřažené estakády o délkách 205 m, 85 m, 170 m a 270 m. Součástí stavby budou i dva nově zbudované tunely (tunel Mezno o délce 840 m a tunel Deboreč o délce 660 m), které budou raženy novou rakouskou tunelovací metodou NRTM. V celém úseku budou zbudována nová traťová i staniční zabezpečovací zařízení a trakční vedení.

Rozhodujícím přínosem stavby pro společnost OHL ŽS je navýšení zásoby práce na úroveň odpovídající jejímu postavení na stavebním železničním trhu mezi TOP 5 v České republice, potvrzení dlouholeté tradice a jistoty u investora SŽDC, zvýšení stability u finančních institucí a posílení prestiže mezi rozhodující konkurencí.

„Kromě výše uvedeného je neoddiskutovatelný přínos a odborná opora v zapojení vlastních kapacit do přípravy nabídky až do podpisu smlouvy. Do budoucna je pro nás velká síla ve využití vlastního schopného personálu ve všech profesích a také strojního vybavení pro realizaci prací v rozhodujících oborech – konkrétně odborníků na železniční svršek, železniční spodek, mosty, tunely, elektrotechnologie i na silniční a pozemní stavby,“ doplnil Ing. Roman Veis, ředitel Divize Z - Železnice společnosti OHL ŽS.

Nezbývá než popřát celému realizačnímu týmu, kterému vévodí ředitel výstavby Lumír Pyszko, hodně štěstí a úspěchů při naplňování tohoto náročného projektu.

Video s celkovou vizualizací modernizovaného úseku a podrobnostmi naleznete zde.

    

Pro zajímavost:
Za dokončenou modernizaci trati mezi Táborem a Sudoměřicemi získala společnost OHL ŽS hlavní titul v soutěži Stavba roku 2016 (uděleno za „vytvoření železniční trati zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy s přihlédnutím k citlivému vstupu do krajiny") a také ocenění v soutěži Mostní dílo roku 2015 za stavbu železniční estakády s přemostěním dálnice D3 na zmíněné trase.

 
vyrobila Omega Design