Úvod > Aktuálně > 1. místo pro "Revitalizaci trati Břeclav – Znojmo" v soutěži Stavba JMK 2017

Aktuálně

1. místo pro "Revitalizaci trati Břeclav – Znojmo" v soutěži Stavba JMK 2017

27. dubna 2018

Divize Z - Železnice OHL ŽS, a.s. byla ve čtvrtek 26. dubna 2018 při vyhlašování soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017 oceněna 1. místem v kategorii Dopravní a inženýrské stavby za projekt Revitalizace trati Břeclav – Znojmo.

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dále byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť.

Celkem bylo v úseku Boří les – Valtice vyměněno 9,836 km železničního svršku a spodku, rekonstruováno 5 ks výhybek, vybudováno nové nástupiště o délce hrany 110 m v zastávce Valtice-město, rekonstruován jeden železniční most nad silnicí a opraveno 13 ks propustků.

Divizi Z - Železnice velmi gratulujeme k úspěchu.

 
vyrobila Omega Design